Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

financial report

 • СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ спроведува ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2017-8 часа

      

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2017-8 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА....................................................................................на 5 Декември 2017 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)............................................................на 6 Декември 2017 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ....................................................................................... на 7 Декември 2017 година.

  ШТИП во Мултимедијален Центар КАНАЛ 77.................................................на 12 Декември 2017 година.

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ...........................................................................на 15 Декември 2017 година.

  време Теми за КПУ бр.2/2017 предавач КПУ часови
  09:00-10:00 Регистрација на учесниците
  10:00-12:00

  МСФИ и ажурирање на МСФИ:

  Приходи (оддел 23) и МСС 11;

  Наеми (оддел 20) и МСС 17;

  Резервирања и неизвесни обврски (оддел 21) и МСС 37;

  Трошоци за позајмување (оддел 25) и МСС 23;

  Славчо Николовски

  Златко Митревски

  3
  12:00-12:30 Кафе пауза
  12:30-13:50

  Даноци:

  Даночен третман на трошоците од работењето во 2017 год. од аспект на данок на добивка, персонален данок и ДДВ

  Славчо Николовски

  2

  13:50-14:00 Пауза
  14:00-15:20

  Законска регулатива и измени:

  Измени во Законот за персонален данок на доход

  Измени во Законот за вршење на сметководствени работи

  Златко Митревски 2
  15:20-16:00

  Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

  Агенција за млади и спорт – (даночни ослободувања во 2017 година за дадени донации во спортот)

  Златко Митревски 1

  Ве молиме пополнетата пријава за учество доставете ја електронски на нашиотe-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.илиОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за еднодневно КПУ бр.2/2017 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник-100 страници и кафе пауза) за еден учесник и изнесува2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-2/2017 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР

 • КПУ-2

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2017-8 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА.......................................на 5 Декември 2017 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)...............на 6 Декември 2017 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ....................................... на 7 Декември 2017 година.

  ШТИП во Мултимедијален Центар КАНАЛ 77......на 12 Декември 2017 година.

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.................................на 15 Декември 2017 година.

  време Теми за КПУ бр.2/2017 предавач КПУ часови
  09:00-10:00 Регистрација на учесниците
  10:00-12:00

  МСФИ и ажурирање на МСФИ:

  Приходи (оддел 23) и МСС 11;

  Наеми (оддел 20) и МСС 17;

  Резервирања и неизвесни обврски (оддел 21) и МСС 37;

  Трошоци за позајмување (оддел 25) и МСС 23;

  Славчо Николовски

  Златко Митревски

  3
  12:00-12:30 Кафе пауза
  12:30-13:50

  Даноци:

  Даночен третман на трошоците од работењето во 2017 год. од аспект на данок на добивка, персонален данок и ДДВ

  Славчо Николовски

  2

  13:50-14:00 Пауза
  14:00-15:20

  Законска регулатива и измени:

  Измени во Законот за персонален данок на доход

  Измени во Законот за вршење на сметководствени работи

  Златко Митревски 2
  15:20-16:00

  Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

  Агенција за млади и спорт – (даночни ослободувања во 2017 година за дадени донации во спортот)

  Златко Митревски 1

  Ве молиме пополнетата пријава за учество доставете ја електронски на нашиотe-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.илиОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за еднодневно КПУ бр.2/2017 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник-100 страници и кафе пауза) за еден учесник и изнесува2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-2/2017 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
 • ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

  Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците за надоместоци од плата и плата....

  телефон: +389 2 32 37 066