Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

financial report

 • СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ спроведува ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2018-8 часа

      

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2018-8 часа
  за
  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА...........................................................на 11 Мај 2018 година

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)..................................на 15 Мај 2018 година

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ............................................................на 16 Мај 2018 година

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.....................................................на 18 Мај 2018 година

  Со почеток во 10 часот.
  Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

  Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

  ПР О Г Р А М А

  за КПУ – еднодневна програмска едукација (8 часа за месец Мај 2018 година)

  Тема Тематска област Број на часови

  Премин кон МСФИ за МСЕ (оддел 35) и МСФИ 1

  Финансиски инструменти (оддел 11 и 12) и МСС 32, МСС 39 и МСФИ 7

  МСФИ 3
  ►Персонален данок на доход 2
  ►УЈП даноци 1
  Контрола на квалитет во сметководство Законска регулатива 2

  Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за еднодневно КПУ бр.2/2018 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-2/2018 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)


  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.

 • Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки

  Со измените во Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата (Сл. весник на РМ бр.197/17), при плаќањето на јавните давачки со платниот инструмент образец ПП-50, во полето “Повикување на број - задолжување” задолжително треба да се внесе периодот за кој се врши плаќањето во пропишана форма за почетниот и крајниот датум на даночниот период : ддммгггг - ддммгггг.
   
  На пр: 01012018 - 31012018 за аконтација за МДБ за месец 1/2018 или ДДВ за месец 1/2018.
 • КПУ-2/2018

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2018-8 часа
  за
  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА...........................................................на 11 Мај 2018 година

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)..................................на 15 Мај 2018 година

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ............................................................на 16 Мај 2018 година

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.....................................................на 18 Мај 2018 година

  Со почеток во 10 часот.
  Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

  Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

  ПР О Г Р А М А

  за КПУ – еднодневна програмска едукација (8 часа за месец Мај 2018 година)

  Тема Тематска област Број на часови

  Премин кон МСФИ за МСЕ (оддел 35) и МСФИ 1

  Финансиски инструменти (оддел 11 и 12) и МСС 32, МСС 39 и МСФИ 7

  МСФИ 3
  ►Персонален данок на доход 2
  ►УЈП даноци 1
  Контрола на квалитет во сметководство Законска регулатива 2

  Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за еднодневно КПУ бр.2/2018 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-2/2018 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)


  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде