Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

cash

 • Даночното ослободување во ​2020 година е 8.​228 денари месечно...

  Даночното  ослободување во​2020 година е 8.​228 денари месечно, односно на годишно ниво за 20​20  година е ​98.736 денари.

  Просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ според податоците на Државниот завод за статистика објавени 22.01.20​20  година изнесува ​38.319 денари, и тоа е износот кој се става во МПИН образецот во полето“месечна просечна плата”. 

  Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот од шеснаесет просечни плати (16​38.319=​ ​​613.104ден) 

  Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од дванаесет просечни плати (12 x ​38.319=​459.828 ден). 

  Минимална основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот: (​38.319x 50% =​19.160 денари).

  ВАЖНО: ​Управата за јавни приходи издаде нова верзија на МПИН клиентски софтвер кој се наоѓа на следниов линк: ​

  http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81  

 • Корисни линкови

  Корисни линкови за Вашето работење:

   

 • ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, “ДЛД-ДБ”И “Б” ОБРАЗЕЦ ДО 24 МАРТ

  На ден 13.03.2020 година, Управата за Јавни Приходи излезе со следново соопштение:
   
   
  ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА “ДБ”, “ДЛД-ДБ”И “Б” ОБРАЗЕЦ ДО 24 МАРТ

  Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Годишeн даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (образец “ДЛД-ДБ”) и Биланс на приходи и расходи (образец “Б”) за 2019 година.

  Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи информира дека рокот за поднесување на обрасците “ДБ”, “ДЛД-ДБ”и “Б, се продолжува заклучно со 24 март 2020 година (вторник).