Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

banking

 • Даночното ослободување во ​2021 година е 8.​438 денари месечно, односно на годишно ниво за 20​21 година е 101.256,00 денари.

  Даночното  ослободување во​2021година е 8.438 денари месечно, односно на годишно ниво за 20​21  година е 101.256,00 денари.

  Просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ според податоците на Државниот завод за статистика објавени 21.01.20​21  година изнесува 41.141 денари, и тоа е износот кој се става во МПИН образецот во полето“месечна просечна плата”. 

  Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот од шеснаесет просечни плати (1641.141=​ ​658.256ден) 

  Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од дванаесет просечни плати (12 x 41.141=493.692 ден). 

  Минимална основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот: (​41.141x 50% =​20.571 денари).

  ВАЖНО: Управата за јавни приходи издаде нова верзија на МПИН клиентски софтвер кој сенаоѓа на следниов линк: ​

  http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81  

  Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување

  Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2021 се следните

  Вид на придонес Стапка
  2021-2020
  Стапка
  2019
  Стапка
  2018-2010
  Стапка
  2009
  Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 18,4% 18% 19%
  Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
  Дополнителен придонес за здравствено осигурување
  за случај на повреда на работа и професионално заболување
  0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
  Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

  Придонес за стажот на осигурување
  што се смета со зголемено траење
  Стапка
  2021-2020
  Стапка
  2019
  Стапка
  2018-2011
  Стапка
  2010
  Стапка
  2009
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9,4% 9,20% 9% 9% 9,50%
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,83% 7,67% 7,5% 7,5% 7,92%
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6,27% 6,13% 6% 6% 6,33%
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,7% 4,60% 4,5% 4,5% 4,75%
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3,13% 3,07% 3% 3% 3,17%
  12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,57% 1,53% 1,5% 1,77% 1,77%
 • Корисни линкови

  Корисни линкови за Вашето работење:

   

 • КПУ-1/2020 со 16 часа

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ДВОДНЕВНО КПУ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА бр.1/2020-16 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

   

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.............................................................на 16 и 17 Јануари 2020 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)............................................на21 и 22 Јануари 2020 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ...................................................................... на 28 и 29 Јануари 2020 година.
  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА....................................................................на 30 и 31 Јануари 2020 година.

  Со почеток во 10 часот.

  Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

  Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

  Рб Теми на предавањето

  КПУ часови

  КПУ за Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година 16

  1

  2

  3

  4

  5

  Годишна сметка и финансиски извештаи – МСФИ:

  -      МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи и оддели 3,4,5,6 и 8 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи и оддел 9 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 12 Даноци на добивка и оддел 29 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 10 Настани по периодот на известување и оддел 32 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 24 Обелоденување за поврзани страни и оддел 33 од МСФИ за МСЕ

  Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година – Измени во законските прописи кај даноците (Сл.весник бр.271, 275 и 277/2019):

  -      Данок на добивка

  -      Данок на личен доход

  -      ДДВ

  Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 год. – Законска регулатива:

  -      Годишна сметка за непрофитни организации (Образец ДБ-НП/ВП) и

  -      Самостојни вршители на дејност (Образец Б и ДЛД-ДБ)

  Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 год. – Актуелни теми - др. професионални и регулаторни тела:

  -      Централен регистар на РМ (поднесување годишна сметка)

  Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година – Информатичка технологија:

  -      Електронско поднесување на извештаи и обрасци до институции (ЦРМ и УЈП)

  6

  6

  2

  1

  1

  Ве молиме пополнетата пријава за учество воexcelформат доставете ја електронски на нашиотe-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.илиОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,најдоцна два (2) денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2020 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 4.720 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна еден (1)ден пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2020 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.