Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Измени во Законот за данок на добивка


 

Согласно член 4-а од Законот

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ бр.1/2019- 16  часа

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

    

СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

спроведува

ДВОДНЕВНО КПУ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА бр.1/2019-16 часа

за

овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

 
БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)............................................на 29 и 30 Јануари 2019 година.
ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ..................................................... на 31 Јануари и 1 Февруари 2019 година.
СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.............................................................на 5 и 6 Февруари 2019 година.
НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА.....................................................................на 7 и 8 февруари 2019 година.

Со почеток во 10 часот.

Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

Рб Теми на предавањето

КПУ часови

КПУ за Годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година 16

1

2

3

4

5

Годишна сметка и финансиски извештаи – МСФИ:

-       МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи и оддели 3,4,5,6 и 8 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи и оддел 9 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 12 Даноци на добивка и оддел 29 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 10 Настани по периодот на известување и оддел 32 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 24 Обелоденување за поврзани страни и оддел 33 од МСФИ за МСЕ

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година – Даноци:

-       Данок на добивка (Образец ДБ)

-       Данок на вкупен приход (Образец ДБ-ВП)

-       Персонален данок на доход (Образец ПДД-ДБ)

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 год. – Законска регулатива:

-       Годишна сметка за непрофитни организации и вршители на дејност

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 год. – Актуелни теми - др. професионални и регулаторни тела:

-       Централен регистар на РМ (поднесување годишна сметка)

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година – Информатичка технологија:

-       Електронско поднесување на извештаи и обрасци до институции (ЦРМ и УЈП)

6

6

2

1

1

Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот e-mail: "> или , најдоцна два (2) работни дена пред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2019 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 4.720 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна еден (1)ден пред почетокот на обуката за КПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

Назив на примачот : СФИД доо Скопје

Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2019 за (број) лице/а во (град/ови)

Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29