Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Даночното  ослободување во ​2020 година е 8.​228 денари месечно, односно на годишно ниво за 20​20  година е ​98.736 денари.

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ според податоците на Државниот завод за статистика објавени 22.01.20​20  година изнесува ​38.319 денари, и тоа е износот кој се става во МПИН образецот во полето“месечна просечна плата”. 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот од шеснаесет просечни плати (16​38.319=​ ​​613.104ден) 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од дванаесет просечни плати (12 x ​38.319=​459.828 ден). 

Минимална основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот: (​38.319x 50% = ​19.160 денари).

ВАЖНО: ​Управата за јавни приходи издаде нова верзија на МПИН клиентски софтвер кој се наоѓа на следниов линк: ​

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81  

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29