Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Понуда за претплата за 2020 година за 9.996 ден. со ДДВ
КПУ 3_2019 8 часа


СФИД доо Скопје акредитирано правно

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ бр.2/2019- 8  часа

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

спроведува

ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2019-8 часа

за

овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА........................................................................................на 15 октомври 2019 година.

БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).................................................................на 16 октомври 2019 година.

ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ........................................................................................... на 17 октомври 2019 година.

СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.................................................................................на 18 октомври 2019 година.

Прием и регистрација на учесниците од 9: 30 часот,почеток на предавањето во 10 часот.

Р.бр. Теми за КПУ бр. 3/2019 КПУ часови
1. МСФИ и ажурирање на МСФИ:
  1. 1)Залихи (МСС 2, оддел 17 од МСС за МСЕ).
3
2.

Даноци:

Даночни ослободувања и намалувања:

а) данокот на добивка (задржан данок),

б) персоналниот данок од доход (капитални добивки,друг доход-кусок),

в) данокот на додадена вредност (чл.32 т.4,враќање на ДДВ на физички лица).

3

3.

Законска регулатива и измени во законската регулатива:

-       субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

-       други прописи.

1
4.

Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела-УЈП:

Амортизација и нејзиниот третман од аспект на данокот на добивка.

1

Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски

Ве молиме пополнетата пријава за учество доставете ја електронски на нашиот e-mail: "> или , најдоцна два дена пред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

Надоместокот за еднодневно КПУ бр.3/2019 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката за КПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

Назив на примачот : СФИД доо Скопје

Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

Цел на дознака: Уплата за КПУ-3/2019 за (број) лице/а во (град/ови)

Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29