Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Сакаме да Ве потсетиме дека друштвата за вршење сметководствени работи согласно Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (Сл.весник на РМ 120/2018), ги имаат следните обврски:

➣ да имате програма за спречување перење пари и финансирање тероризам, усогласена со Законот;

➣ клиентско досие за сите коминтенти со кои е склучен договор за сметководство (договор за сметководство, тековна состојба од клиентот, проценка на ризик), а посебно внимание да се посвети на утврдувањето на вистинскиот сопственик на друштвото и обезбедување копија од лична карта (пасош или тековна ако се работи за правно лице);

➣ да имате изработен извештај за проценка на ризик за 2019 година и

➣ да имате изработен извештај за внатрешна контрола за 2019 година.

Во име на долгогодишната соработка со Вас сакаме да потсетиме дека доколку имате потреба од помош за изработка на актите наведени претходно ви стоиме на располагање и доколку се обратите до нас ќе доставиме урнеци на актите или ќе се вклучиме во изработката на вашите акти.

Скопје, 11.09.2020

Со почит,

За СФИД С. Николовски

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29