Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ


 
Независно од општите одредби

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

 

Независно од општите одредби од законот, во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување дадена во член 38 од ЗДДВ. Оваа посебна одредба важи за туристички услуги, кои даночниот обврзник (тур-оператор) ги врши спрема туристот во свое име, но за кои користи влезни исполнувања на трети лица (т.н. претходни туристички услуги) кои се наменети непосредно за туристите (член 38 став 1 од ЗДДВ).

            Наспроти општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност, посебната одредба од член 38 од ЗДДВ ги содржи следните отстапувања:

 1. Туристичките услуги извршени од страна на тур-операторот се сметаат, независно од член 3 до 8 од ЗДДВ, за една единствена услуга (член 38 став 2 реченица 1 од ЗДДВ;
 2. Местото на единствената услуга се утврдува според член 14 став 1 од ЗДДВ (член 38 став 2 реченица 2 од ЗДДВ;
 3. Независно од член 16 до 19 од ЗДДВ, за даночна основа на единствената услуга се смета разликата меѓу туристичката цена и цената на претходните туристички услуги (тн. маржа) и тоа без данокот на додадена вредност (член 38 став 3 од ЗДДВ;
 4. Независно од член 33 и член 34 од ЗДДВ, не е дозволена одбивка на претходниот данок за примените претходни туристички услуги (член 38 став 4 од ЗДДВ;.

            Независно од член 52 став 2 точка 1 алинеја а) од ЗДДВ, евиденциските обврски во врска со утврдувањето на даночната основа се исполнуваат преку евиденцијата пропишана во член 9 од ДДВП. Во фактурите за туристичките услуги во смисла на член 38 од ЗДДВ не е дозволено одделно искажување на данокот на додадена вредност (член 20 став 4 од ДДВП).

            Во оној дел од туристичките услуги, за кој не се утврдени посебни одредби важат општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност.

Поле на примена на посебните одредби

                Според член 38 став 1 од ЗДДВ, посебните одредби за тур-оператори важат за даночниот обврзник, доколку:

 1. врши туристички услуги, за кои настапува во свое име спрема туристите и
 2. притоа користи претходни туристички услуги.

Туристички   услуги

За туристички услуги особено се сметаат:

 1. превозот на туристи, на пример превоз до местото на туристичкиот престој и назад, трансфер или излети;
 2. сместувањето на туристите, на пример во хотели, пансиони или летувалишта;
 3. исхраната за туристите, на пр. во хотели или ресторани;
 4. придружбата на туристите од страна на водич на туристичкото патување;
  1. спроведувањето манифестации за информирање или забава на туристите, на пр. разгледување на околината, посета на туристички локации со водич, посети во театар.

Целта на туристичкото патување притоа не е битна. Така, оданочувањето според член 38 од ЗДДВ може да се земе предвид и за лингвистички или студиски патувања. Исто така, не е битно, дали туристичките услуги се вршат во рамките на одредено патување во земјата или во странство.

            Член 38 од ЗДДВ важи за сите даночни обврзници кои вршат туристички услуги, без оглед на тоа, дали истите претставуваат единствен предмет на стопанската дејност на даночниот обврзник. Одредбата има особено значење за организаторите на туристички пакет аранжмани. Сепак, не е потребно даночниот обврзник да врши збир на поединечни промети. Туристичко исполнување во смисла на член 38 став 1 од ЗДДВ постои и кога даночниот обврзник врши само едно туристичко исполнување, на пр. изнајмување на викендички без превоз и исхрана.

            Даночниот обврзник-работодавец, кој на своите вработени им става на располагање туристички патувања без надоместок или по багателна цена (мотивациони, или т.н. "инцентиве-патувања"), врши туристички услуги во овој дел во смисла на член 38 од ЗДДВ.


Дополнителни информации во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037.

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29