Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

спроведува

ДВОДНЕВНО КПУ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА бр.1/2020-16 часа

за

овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

 

СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.............................................................на 16 и 17 Јануари 2020 година.

БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)............................................на 21 и 22 Јануари 2020 година.

ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ...................................................................... на 28 и 29 Јануари 2020 година.
НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА....................................................................на 30 и 31 Јануари 2020 година.

Со почеток во 10 часот.

Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

Рб Теми на предавањето

КПУ часови

КПУ за Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година 16

1

2

3

4

5

Годишна сметка и финансиски извештаи – МСФИ:

-       МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи и оддели 3,4,5,6 и 8 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи и оддел 9 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 12 Даноци на добивка и оддел 29 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 10 Настани по периодот на известување и оддел 32 од МСФИ за МСЕ

-       МСС 24 Обелоденување за поврзани страни и оддел 33 од МСФИ за МСЕ

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година – Измени во законските прописи кај даноците (Сл.весник бр.271, 275 и 277/2019):

-       Данок на добивка

-       Данок на личен доход

-       ДДВ

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 год. – Законска регулатива:

-       Годишна сметка за непрофитни организации (Образец ДБ-НП/ВП) и

-       Самостојни вршители на дејност (Образец Б и ДЛД-ДБ)

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 год. – Актуелни теми - др. професионални и регулаторни тела:

-       Централен регистар на РМ (поднесување годишна сметка)

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година – Информатичка технологија:

-       Електронско поднесување на извештаи и обрасци до институции (ЦРМ и УЈП)

6

6

2

1

1

Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., најдоцна два (2) дена пред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2020 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 4.720 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна еден (1)ден пред почетокот на обуката за КПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

Назив на примачот : СФИД доо Скопје

Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2020 за (број) лице/а во (град/ови)

Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29