Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

КПУ бр.1/2019- 16  часа


 

СФИД доо Скопје акредитирано

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ бр.1/2019- 16  часа

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА...........................................................................03

ПРАВИЛА ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ СО ДДВ......................16

НЕТО ОБРТЕН КАПИТАЛ......................25

ПРЕСМЕТКА НА ЗАЛИХИТЕ ПО ПЛАНСКИ ЦЕНИ...............................................29

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ....................33

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР....................39

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ.........................................40