Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Сандански 30.10-02.11.2019-Покана за КПУ 3_2019 СФИД


 

СФИД доо Скопје акредитирано

КПУ 3_2019 8 часа


СФИД доо Скопје акредитирано правно

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ бр.2/2019- 8  часа

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

Понуда за претплата за 2019 година за 9.975 ден. со ДДВ

* 12 броја месечно списание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект, со цел на читатителите да им овозможи полесно постапување во одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење;

* телефонски консултации секој работен ден од 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

* непосредни консултации во просториите на СФИД, каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

* бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

* работни средби на актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

* неограничен пристап на Веб страната www.sfid.mk (бази на податоци и показатели за месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи, затезни камати,странски дневници,цени на горива,како и користење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

* одговори по e-mail на Ваши поставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

* попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда (застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

* Цена: 9.975 денари со вклучен ДДВ;

           

ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до 31јануари 2019 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

            Со почит,

Скопје, Декември 2018 год.                                                                                                            

#

ПОТВРДА ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Со оваа потврда се обврзуваме за претплата која за 2019 год. вклучува (претплата на списанието +     телефонски и непосредни консултации + пристап на ВЕБ страни + e-mail комуникација + програм за изработка на финансиските извештаи). Уплатата од 9.975 денари со вклучен ДДВ, ќе ја извршиме најдоцна до 4 Јануари 2019 година на с-ката на СФИД доо Скопје,300000000125554 -Комерцијална банка.

Порачката ја извршил:

_____________________________________________         ________________________________________

   назив на правното лице (поединец)                                              улица, број, поштенски фах и место

________________________________________              __________________________________________

                      Е маил                                                                  име и презиме на нарачателот

                       _____                                       _______________                             _____________

                         печат                                          потпис                                             телефон

Напомена:

Пополнетиот купон испратете го на адреса: СФИД доо Скопје, “Чедомир Миндеровиќ” 29, п.ф. 855, 1000 Скопје или на една од нашите e-mail адреси:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или по извршената уплата контактирајте со нас на телефонските броеви 02/3237-066 и 3216-247.

                           

Ви благодариме за Вашиот избор