Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

КПУ бр.4/2018-8 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ 4 од 11-14 декември 2018 СФИД

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

Што е СФИД?

“СФИД” е најголемо консалтинг друштво во РМ, кое е формирано во 1997 година, со седиште во Скопје и подружница во Битола, чија дејност е даночен и сметководствен консалтинг

Билтен

spisanieДруштвото од самиот почеток издава месечно списание „Сметководство Финансии Даноци“ во кое се обработуваат теми од следните области:

· сметководство;

· даноци;

· финансиско работење;

· девизно работење;

· трговско право;

· пример од практиката;

· сметководствен поимник;

· прашања и одговори;

· податоци (плати, курсни листи, камати, показатели).

Списанието е конципирано на тој начин што темите кои ги обработува од практичен и теоретски аспект, со поголем акцент на практичниот, имаат за цел да им овозможат на читателите полесно справување со одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење.

 

СФИД ДОО е акредитирано друштво за континуирано професионално усовршување (КПУ) согласно Законот за вршење на сметководствени работи (“Службен весник на РМ” бр. 95/12...190/16).