Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

КПУ бр.4/2018-8 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ 4 од 11-14 декември 2018 СФИД

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

СФИД покрај даночниот и сметководствен консалтинг се занимава и со:

  • застапување во управни спорови;
  • изработка на инвестициони програма;
  • финансиска анализа;
  • устројување на даночна евиденција;
  • устројување на сметководствена евиденција со практично поставување на организацијата на сметководствениот сектор;
  • непосреден даночен и сметководствен консалтинг;
  • имплементација на МСС и МСФИ во друштвата;
  • регистрација на друштва и други правни лица;
  • Почнувајќи од 01.10.2017 година СФИД доо ќе организира континуирани обуки -КПУ, согласно Законот за вршење на сметководствени работи (“Службен весник на РМ” бр. 95/12...190/16) во Скопје и други градови во Република Македонија.